Autentificare

E-mail: Parola:
Comenzi telefonice
0256 395 781

Mai 2013

Lumina ºi cãldura Paºtelui sã ne încãlzeascã sufletele, sã ne lumineze minþile, sã ne deschidã inimile spre iubire, credinþã, iertare.  Sã fim mai buni, sã ne bucurãm din plin de frumuseþea tuturor lucrurilor care ne înconjoarã ºi sã dãruim iubire celor dragi.

Hristos a inviat !

Din 01.05.2013 pânã în 06.05.2013 depozitul firmei ºi magazinele Tifel (inclusiv magazinul ONLINE) sunt închise. Din 07-05-2013 se reia activitatea.

Echipa TIFEL.

Produse

Navigare